கிறிஸ்மஸுக்கு ஒரு குளிர்ச்சியான முன்னணி கனடாவை பனியில் பூச முடியுமா?

வெள்ளிக்கிழமை, டிசம்பர் 16, 2022, முற்பகல் 5:36 - கனடாவின் பெரும்பகுதிக்கு வெள்ளை கிறிஸ்துமஸை வரலாறு விரும்புகிறது - ஆனால் இந்த…