TNKVIB Online Sale: ‘காதிகிராப்ட் ஆன்லைன் விற்பனை’ -அமைச்சர் ராஜகண்ணப்பன் ஐடியா!

TNKVIB தயாரிப்புகள் ஆன்லைன் விற்பனை: ‘இளைஞர்களை கவரும் நோக்கில் தற்போதைய தொழில்நுட்ப வசதியைப் பயன்படுத்தி இணையதள விற்பனை மற்றும் தனியுரிமை கிளைகளுக்கான உரிமங்களை வழங்குவதற்கான விற்பனையை அதிகரிக்க வேண்டும்’ -அமைச்சர் ராஜகண்ணப்பன்

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *