திதி, சுப முகூர்த்தம், ராகு காலம் மற்றும் வியாழன் பிற விவரங்கள்

கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது: டிசம்பர் 22, 2022, 05:00 IST

ஆஜ் கா பஞ்சாங்கம், டிசம்பர் 22, 2022: சூரியன் காலை 7:10 மணிக்கு உதித்து மாலை 5:29 மணிக்கு மறையும்.  (பிரதிநிதி படம்: ஷட்டர்ஸ்டாக்)

ஆஜ் கா பஞ்சாங்கம், டிசம்பர் 22, 2022: சூரியன் காலை 7:10 மணிக்கு உதித்து மாலை 5:29 மணிக்கு மறையும். (பிரதிநிதி படம்: ஷட்டர்ஸ்டாக்)

ஆஜ் கா பஞ்சாங்கம், டிசம்பர் 22, 2022: பக்தர்கள் வியாழன் அன்று பத்ரா, விஞ்சுடோ, கந்த மூலா மற்றும் ஆடல் யோகா ஆகிய நான்கு மத நிகழ்வுகளைக் கடைப்பிடிப்பார்கள்.

ஆஜ் கா பஞ்சங், டிசம்பர் 22, 2022: இந்த வியாழனுக்கான பஞ்சாங்கமானது பௌஷ மாதத்தின் கிருஷ்ண பக்ஷத்தின் துவாதசி திதியைக் குறிக்கும். இன்று பக்தர்கள் பத்ரா, விஞ்சுடோ, கந்த மூலா, ஆடல் யோகம் ஆகிய நான்கு சமய நிகழ்வுகளை அனுசரிப்பார்கள். உங்கள் வழியில் எந்த தடையும் வராமல் இருக்க நீங்கள் ஒரு மங்கள விழாவை நடத்துகிறீர்கள் என்றால், அன்றைய மற்ற விவரங்களுக்கிடையில் சுப மற்றும் அசுத்தமான நேரத்தை அறிந்துகொள்ள கீழே உள்ளவற்றைப் படிக்கவும்.

டிசம்பர் 22 அன்று சூரிய உதயம், சூரிய அஸ்தமனம், அமாவாசை மற்றும் அஸ்தமனம்

சூரியன் காலை 7:10 மணிக்கு உதித்து மாலை 5:29 மணிக்கு மறையும். சந்திரன் உதயமாகும் நேரம் டிசம்பர் 23 அன்று காலை 7:01 ஆக இருக்கும், அது மாலை 4:18 மணிக்கு அமைக்கப்படும்.

டிசம்பர் 22க்கான திதி, நக்ஷத்திரம் மற்றும் ராசி விவரங்கள்

சதுர்த்தசி திதி இரவு 7:13 வரை அமலில் இருக்கும். இதன் பிறகு அமாவாசை திதி நடைபெறும். டிசம்பர் 23 ஆம் தேதி அதிகாலை 4:03 மணி வரை ஜ்யேஷ்ட நட்சத்திரம் இருக்கும். சூரியன் தனு ராசியிலும், சந்திரன் விருச்சிக ராசியில் டிசம்பர் 23 ஆம் தேதி அதிகாலை 4:03 மணி வரையிலும் அமர்வார்.

டிசம்பர் 22க்கு சுப் முஹுரத்

த்ரிக் பஞ்சாங்கத்தின்படி, பிரம்ம முகூர்த்தத்திற்கான நல்ல நேரங்கள் காலை 5:21 முதல் 6:15 வரை இருக்கும். அபிஜித் முஹுரத் காலை 11:59 மணி முதல் மதியம் 12:40 மணி வரை அமலில் இருக்கும். கோதுளி முஹுரத் மாலை 5:27 முதல் 5:54 வரை அமலில் இருக்கும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது. பிற்பகல் 2:03 முதல் பிற்பகல் 2:44 வரை விஜய முஹூர்த்தத்திற்கான நேரங்கள் இருக்கும்.

அசுப் முஹுரத் டிசம்பர் 22

ராகு காலத்திற்கான அசுப நேரங்கள் பிற்பகல் 1:37 முதல் மதியம் 2:54 வரை இருக்கும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது. குலிகை கால் காலை 9:45 முதல் 11:02 வரை இருக்கும். யாகமண்ட முஹூர்த்தத்திற்கான அசுப நேரங்கள் காலை 7:10 முதல் 8:27 வரை இருக்கும். மறுபுறம், துர் முஹுரத் இரண்டு முறை அமலில் இருக்கும். முதலில், அது காலை 10:36 முதல் 11:18 வரை இருக்கும். பின்னர், அது பிற்பகல் 2:44 முதல் 3:25 வரை இருக்கும்.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *