SLPP சுயேச்சை எம்பிக்கள் சமகி ஜன கூட்டணியில் இணைந்தனர்

பாராளுமன்றத்தில் தம்மை சுயேட்சையாக பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களாக அறிவித்துக்கொண்ட ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுனவின் 6 பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் சமகி ஜன கூட்டமைப்பில் இணைந்துள்ளனர்.

இதன்படி, நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களான அனுர பிரியதர்ஷன யாப்பா, சுதர்ஷினி பெர்னாண்டோபுள்ளே, சந்திம வீரக்கொடி, டபிள்யூ.டி.ஜே.செனவிரத்ன, ஜயரத்ன ஹேரத், மற்றும் பிரியங்கர ஜயரத்ன ஆகியோர் இந்த கூட்டணியில் இணைந்துள்ளனர்.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *