Petrol Diesel Price: ‘578வது நாளில் பெட்ரோல் விலையில் மாற்றமா?’ இதோ விவரம்!


“Petrol Diesel Price: பெட்ரோல் தேவையை பூர்த்தி செய்ய இறக்குமதியை சார்ந்து தான் இந்தியா உள்ளது. இந்தியா, தன்னுடைய கச்சா எண்ணெய் தேவையில் 85 சதவீதம் இறக்குமதி செய்கிறது”

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *