G.P.Muthu Gift: ‘ஒசாமா பின்லேடன் பெயரில் ஓட்டை ஜட்டி’ கடுப்பான ஜி.பி.முத்து!

ஜி.பி.முத்துவுக்கு பரிசு பார்சல்: ‘நண்பர்களே எனக்கு ஆதங்கமா வருகிறது, தவறாக நினைக்காதீங்க நண்பர்களே’ என, இந்த சில வார்த்தைகளுடன் திட்டித்தீர்த்தார் ஜி.பி.முத்து!

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *