2700 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மூளை அழுத்தத்தைக் குறைக்கும் அறுவை சிகிச்சை மூலம் மனிதன் உயிர் பிழைத்ததாக மண்டை ஓடு காட்டுகிறது

இந்த பழங்கால மண்டை ஓடு அப்பட்டமான காயத்தால் ஏற்பட்ட எலும்பு முறிவுகளின் சுவர்களில் குணமடைவதற்கான அறிகுறிகளைக் காட்டுகிறது.

2700 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இப்போது சீனாவில் வாழ்ந்த ஒரு மனிதன் தலையில் ஏற்பட்ட காயத்திற்கு சிகிச்சை அளிக்க மண்டை ஓட்டை வெட்டி உயிர் பிழைத்தான். அந்த சகாப்தத்தில் ஷாமனிக் மருத்துவர்கள் மேம்பட்ட மூளை அறுவை சிகிச்சை செய்ய முடியும் என்று இது அறிவுறுத்துகிறது.

சீனாவின் சின்ஜியாங்கில் உள்ள யாங்காய் கல்லறை, ஷாமனிசத்தை கடைப்பிடித்த ஒரு குலத்தின் கல்லறைகளைக் கொண்ட ஒரு பெரிய, பழங்கால புதைகுழியாகும், இது பொதுவாக டிரான்ஸைப் பயன்படுத்தும் நம்பிக்கை அமைப்பாக வரையறுக்கப்படுகிறது.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *