ஸ்ரீலங்கன் எயார்லைன்ஸை மறுசீரமைக்க உதவுவதற்காக சர்வதேச ஆலோசகர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்

ஒரு குறிப்பிடத்தக்க வளர்ச்சியில், இலங்கையின் விமானப் போக்குவரத்துத் துறை கணிசமான லாபம் ரூ. 2023 ஜனவரி முதல் ஓகஸ்ட் வரையிலான காலப்பகுதியில் 22 பில்லியன் ரூபாவாகும் என துறைமுகங்கள், கப்பல் போக்குவரத்து மற்றும் விமானப் போக்குவரத்து அமைச்சர் நிமல் சிறிபால டி சில்வா தெரிவித்தார்.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *