விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் 5 விளையாட்டுகளுக்கான ஆட்சி மன்றங்களை இடைநீக்கம் செய்தார்

இலங்கையில் 5 விளையாட்டுகளுக்கான நிர்வாக சபைகளின் பதிவுகளை இடைநிறுத்தி விளையாட்டு அமைச்சர் ஹரின் பெர்னாண்டோ விசேட வர்த்தமானி அறிவித்தலை வெளியிட்டுள்ளார்.

அதன்படி, டிசம்பர் 22, 2023 தேதியிட்ட புதிய அறிக்கையின் மூலம் கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஆளும் குழுக்களின் பதிவு இடைநிறுத்தப்பட்டுள்ளது:

• இலங்கை வில்வித்தை சங்கம்

• இலங்கை கபடி கூட்டமைப்பு

• இலங்கை மல்யுத்த சம்மேளனம்

• இலங்கை பாலம் கூட்டமைப்பு

• இலங்கை ரோலர் ஸ்கேட்டிங் சங்கம்

விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் 1973 ஆம் ஆண்டு இலக்கம் 25 ஆம் ஆண்டு விளையாட்டுச் சட்டத்தின் 32 மற்றும் 33 ஆவது பிரிவின் கீழ் அவருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள அதிகாரங்களின் அடிப்படையில் வர்த்தமானி அறிவிப்பை வெளியிட்டார்.

கூடுதலாக, பேராசிரியர் (ரியர் அட்மிரல்) ஷெமல் பெர்னாண்டோ, விளையாட்டு மேம்பாட்டுத் திணைக்களத்தின் பணிப்பாளர் நாயகமாக 2023 டிசம்பர் 21 முதல் இந்த விளையாட்டுகளின் நிர்வாக மற்றும் பிற தேவையான நடவடிக்கைகளைத் தொடர்வதற்கான தற்காலிக நடவடிக்கையாக, ‘தகுதிவாய்ந்த அதிகாரி’யாக நியமிக்கப்பட்டார். ஆளும் அமைப்புகள், மற்றும் தொடர்புடைய தேர்தல்களை நடத்தவும்.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *