விண்வெளிக்கு ஆட்களை அனுப்ப முயற்சி செய்யும் இந்தியா – அடுத்தடுத்து வரும் இஸ்ரோவின் மிஷன்கள்!

சந்திரயானை அனுப்பி வெற்றிகரமாக சந்திரனில் இந்தியா கால் வைத்து உலகையே பிரமிப்பில் ஆழ்த்தியது, அதிலிருந்து உலக நாடுகள் மீள்வதற்குள் அடுத்ததாக சூரியனை ஆய்வு செய்ய ஆதித்யா-எல்1 செயற்கைக்கோளை அனுப்பியது. ஆனால் இது வெறும் ஆரம்பம் தான் என்பது போல, விண்வெளிக்கு வீரர்களை அனுப்புவது, செவ்வாய் மற்றும் வெள்ளி கோள்களை ஆய்வு செய்வது என்று பல விண்வெளி ஆராய்ச்சி

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *