லெபனானில் வான்வழித் தாக்குதலில் இரண்டு ஆஸ்திரேலியர்கள் கொல்லப்பட்டனர்

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *