லிஞ்ச் நோய்க்குறியில் பெருங்குடல் புற்றுநோய் பரிசோதனையை AI மேம்படுத்துகிறது

லிஞ்ச் நோய்க்குறியில் பெருங்குடல் புற்றுநோய் பரிசோதனையை AI மேம்படுத்துகிறது
(இடமிருந்து) பேராசிரியர். ஜேக்கப் நாட்டர்மேன் மற்றும் டாக்டர். ராபர்ட் ஹென்பர்க் எண்டோஸ்கோபியில். கடன்: ரோல்ஃப் முல்லர், பல்கலைக்கழக மருத்துவமனை பான் (UKB)

லிஞ்ச் நோய்க்குறி உள்ளவர்களுக்கு பெருங்குடல் புற்றுநோயின் அதிக பரம்பரை ஆபத்து உள்ளது. வழக்கமான எண்டோஸ்கோபிக் கண்காணிப்பு இருந்தபோதிலும், பாதிக்கப்பட்டவர்களில் இது உயர்ந்ததாகவே உள்ளது. பான் பல்கலைக்கழக மருத்துவமனையில் (UKB) உள்ள பரம்பரை கட்டி நோய்களுக்கான தேசிய மையத்தின் (NZET) ஆராய்ச்சியாளர்கள் இப்போது செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) லிஞ்ச் நோய்க்குறியின் முன்னிலையில் கொலோனோஸ்கோபியின் செயல்திறனை மேம்படுத்த முடியும் என்பதைக் கண்டறிந்துள்ளனர். ஆய்வு முடிவுகள் ஆன்லைனில் வெளியிடப்பட்டுள்ளன ஐக்கிய ஐரோப்பிய காஸ்ட்ரோஎன்டாலஜி ஜர்னல்.

பரம்பரை அல்லாத பாலிபோசிஸ் பெருங்குடல் புற்றுநோய் (HNPCC)—சுருக்கமாக லிஞ்ச் சிண்ட்ரோம் (LS)— மிகவும் பொதுவான பரம்பரை பெருங்குடல் புற்றுநோய் நோய்க்குறி ஆகும். மதிப்பீடுகளின் அடிப்படையில், இது ஜெர்மனியில் மட்டும் சுமார் 300,000 நபர்களை பாதிக்கும் என நம்பப்படுகிறது. பெருங்குடல் புற்றுநோய்களில் 2-3% க்கு LS தான் காரணம். மனித மரபணுப் பொருள் டிஎன்ஏவை சரிசெய்வதற்குப் பொறுப்பான மரபணுக்களில் உள்ள குறைபாடுகளால் இது தூண்டப்படுகிறது. பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகளின் குழந்தைகள் 50% ஆபத்தில் உள்ளனர், மேலும் நோய்க்குறியியல் ரீதியாக மாற்றப்பட்ட பரம்பரை குணம், தொழில்நுட்ப ரீதியாக ஒரு பிறழ்வு என்று அழைக்கப்படுகிறது, மேலும் இளம் வயதிலேயே பெருங்குடல் புற்றுநோயை உருவாக்கும் அதிக ஆபத்து உள்ளது.

எனவே, மூலம் வழக்கமான கண்காணிப்பு கொலோனோஸ்கோபி ஒவ்வொரு இரண்டு வருடங்களுக்கும் இங்கு பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. “இருப்பினும், இது போன்ற வழக்கமான எண்டோஸ்கோபிக் கண்காணிப்பு இருந்தபோதிலும், பாதிக்கப்பட்டவர்களில் பெருங்குடல் புற்றுநோயின் அபாயம் அதிகமாகவே உள்ளது,” என்கிறார் UKB இன் மருத்துவ கிளினிக் I இன் ஹெபடோகாஸ்ட்ரோஎன்டாலஜி பிரிவின் தலைவர் பேராசிரியர் ஜேக்கப் நாட்டர்மேன். ஆராய்ச்சியாளர்கள் இதை விளக்குகிறார்கள். கணிசமான எண்ணிக்கையிலான அடினோமாக்கள், பெருங்குடலின் சாத்தியமான முன்னோடிகள் புற்றுநோய். “குறிப்பாக சிறிய மற்றும் தட்டையான அடினோமாக்கள் அனுபவம் வாய்ந்த இரைப்பைக் குடலியல் நிபுணர்களால் கூட கவனிக்கப்படாமல் போகும் அபாயம் உள்ளது” என்கிறார் பேராசிரியர் நாட்டர்மேன்.

அடினோமா கண்டறிதல் விகிதம் அதிகரித்தது

என்று சமீபத்திய தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன செயற்கை நுண்ணறிவு (AI)-உதவி கொலோனோஸ்கோபி, கணினி உதவி கண்டறிதல் (CADe) என்றும் அறியப்படுகிறது, பொது மக்களில் அடினோமா கண்டறிதல் விகிதங்களை (ADR) அதிகரிக்க உதவும்.

“எனவே, எங்கள் ஆய்வின் நோக்கம் லிஞ்ச் நோயாளிகளுக்கு AI- உதவி கொலோனோஸ்கோபியின் கண்டறியும் செயல்திறனை மதிப்பீடு செய்வதாகும். நோய்க்குறி,” என்கிறார் UKB இன் மருத்துவ கிளினிக் I இன் மூத்த மருத்துவர் ராபர்ட் ஹென்பர்க்.

லீப்ஜிக் பல்கலைக்கழகத்தில் மருத்துவ தகவல், புள்ளியியல் மற்றும் தொற்றுநோயியல் நிறுவனத்துடன் நெருக்கமான ஒத்துழைப்புடன், டிசம்பர் 2021 மற்றும் டிசம்பர் 2022 க்கு இடையில் 46 LS நோயாளிகள் நிலையான எண்டோஸ்கோபி மற்றும் 50 LS நோயாளிகள் AI-உதவி கொலோனோஸ்கோபி மூலம் ஆய்வு செய்யப்பட்டனர். -உதவி பரிசோதனைகள் (36%) நிலையான தேர்வுகளை விட (26.1%) அடினோமாவைக் கண்டறிந்தது.

“இது முக்கியமாக பிளாட் அடினோமாக்களை கணிசமாக மேம்படுத்தப்பட்ட கண்டறிதல் காரணமாகும்” என்று ஹென்பர்க் கூறுகிறார்.

எல்.எஸ் நோயாளிகளின் எண்டோஸ்கோபிக் கண்காணிப்பை மேம்படுத்த, குறிப்பாக பிளாட் கண்டறிதலை மேம்படுத்த, AI-உதவி நிகழ்நேர கொலோனோஸ்கோபி ஒரு நம்பிக்கைக்குரிய அணுகுமுறை என்று பரிந்துரைக்கும் தரவுகளை சேகரிப்பது இந்த ஆய்வே உலகில் முதல் முறையாகும். அடினோமாக்கள். “காரணமாக சிறிய மாதிரி அளவுஇந்த முடிவுகளின் அடிப்படையில், எங்கள் துறையின் தலைமையில் ஒரு பெரிய மல்டிசென்டர் ஆய்வு இப்போது திட்டமிடப்பட்டுள்ளது” என்று பேராசிரியர் நாட்டர்மேன் கூறினார்.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *