மாட்டிறைச்சி வெலிங்டன்

மாட்டிறைச்சி வெலிங்டன்: மாட்டிறைச்சி வெலிங்டன் என்பது ஒரு மாட்டிறைச்சி ஃபில்லட்டை (அல்லது டெண்டர்லோயின்) கொண்டுள்ளது, இது முதலில் வறுக்கப்பட்டு, பின்னர் அடுப்பில் ஒரு பஃப் பேஸ்ட்ரி மேலோடு ஒரு காளான் டக்செல்ஸ் மற்றும் ஃபோய் கிராஸ் துண்டுகளால் அடைக்கப்படுகிறது.

செய்முறை மிகவும் நீளமானது, ஆனால் மிகவும் நேரடியானது. அதை நீங்களே வெற்றிகரமாகச் செய்ய உங்களுக்கு உதவும் அனைத்து உதவிக்குறிப்புகளையும் இங்கே காட்டுகிறேன்.

மாட்டிறைச்சி டெண்டர்லோயின் 1 ஸ்டீக் 750 கிராம் மாட்டிறைச்சி டெண்டர்லோயின்
2 எண்ணெய் 2 தேக்கரண்டி எண்ணெய்
3 வெங்காயம் 1 வெங்காயம்
4 காளான்கள் 300 கிராம் காளான்கள்
5 ஆலிவ் எண்ணெய் 4 தேக்கரண்டி ஆலிவ் எண்ணெய்
6 வோக்கோசு 1 தேக்கரண்டி வோக்கோசு
7 Foie gras 30 கிராம் Foie gras
8 பஃப் அல்லது ஃப்ளேக்கி பேஸ்ட்ரி (பேட் ஃபியூல்லெடீ) 200 கிராம் பஃப் அல்லது ஃப்ளேக்கி பேஸ்ட்ரி (பேட் ஃபுவில்லெடீ)
9 பக்வீட் பான்கேக் 1 பக்வீட் கேக்
10 அடிக்கப்பட்ட முட்டை 20 கிராம் அடிக்கப்பட்ட முட்டை
11 உப்பு உப்பு
12 மிளகு மிளகு
மொத்த எடை: 1,480 கிராம்

Step by step recipe


Stage 1 –  2 min.

Prepare the beef

Ask your butcher for a good chunk of fillet in one piece.

Salt and pepper all over.


Stage 2 –  4 min.
Heat 2 tablespoons oil in a frying pan on high heat.

When good and hot, brown the beef all over.

Note: this is not to cook it, just colour the outside for about 1 minute on each side.


Stage 3 –  10 min.
Leave the meat on a wire rack to rest and cool.

Stage 4 –  10 min.

Prepare the mushroom duxelles

Prepare 1 shallot and chop finely.

Peel the mushrooms and chop small.


Stage 5 –  8 min.
Pour 4 tablespoons olive oil into a frying pan on medium heat.

When hot, add the chopped shallot, salt and pepper and cook for 1 minute without colouring.

Then add the mushrooms, but do not add any more salt at this stage. Cook for 2 to 3 minutes.


Stage 6 –  1 min.
Remove from the heat, add 1 tablespoon parsley, salt and pepper, then mix well.

Leave to cool and set aside.


Stage 7 –  4 min.

Make the stuffing

Cut 30 g Foie gras into small pieces and put in a bowl.


Stage 8 –  2 min.
Add the mushroom duxelles and mix well.

The stuffing is now ready.

Preheat your oven at 390°F (200°C).


Stage 9 –  5 min.

Assemble the beef Wellington

Roll out 200 g Puff or flaky pastry (pâte feuilletée) (if not ready rolled) and pierce a small hole or two in the centre to let out the steam.

Lay the pastry in a loaf tin, as in the photo, leaving the excess pastry draped over the side. This trick helps to keep everything in shape during assembly.


Stage 10 –  2 min.
Place the beef on a buckwheat pancake…

Stage 11 –  1 min.
…and wrap up firmly.

This is another good tip (fron Thierry Marx): the pancake absorbs the excess meat juices during cooking and this helps to keep the pastry nice and crisp. The pancake blends in with everything else when eaten and your guests might not even notice it.

Stage 12 –  3 min.
Spread a layer of mushroom-foie gras stuffing in the bottom, about the same length as the beef.

Stage 13 –  1 min.
Lay the wrapped beef on the stuffing.

Stage 14 –  3 min.
Spread the rest of the stuffing over the top.

Stage 15 –  3 min.
Lastly, fold over the sides of the pastry to seal everything in.

To lighten the calorific load, you can trim off the excess pastry.


Stage 16 –  1 min.
Glaze top.

Stage 17 –  2 min.
Turn the beef Wellington out of the tin onto a sheet of cooking parchment laid on a baking sheetGlaze the top side of the pastry.

Stage 18 –  40 min.
Cooking should take around 30 to 40 minutes for 750g of meat, but the best way to be sure is to use an electronic thermometer stuck into the centre of the meat. Stop cooking at 140°F (60°C) for “just done” or 122°F (50°C) for “rare”.

Stage 19 –  15 min.
While the meat is cooking, prepare your choice of sauce. This dish is traditionally served with port sauce (blond roux and port left to reduce), but I am not really a fan. I prefer a marchand de vin sauce made with blond roux and Noilly Prat left to reduce, as shown in this photo.

Stage 20
Take the beef Wellington out of the oven and leave to rest for 5 minutes before serving in thick slices…

Stage 21
…with your chosen accompaniment, potato purée in this case.
Remarks
The quality of the meat is of great importance for this recipe, so it is worth spending the extra to get the best you can.
Keeping
Should be eaten immediately.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *