பொருளாதாரத்திற்கு வீட்டுவசதி மற்ற அச்சுறுத்தல்

வியாழன் அன்று வர்த்தகத் துறையின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியின் அறிக்கை மூன்றாம் காலாண்டில் பொருளாதார வளர்ச்சியை அதிகரிக்க வீட்டுவசதி உதவியது என்பதைக் காட்டும். வீட்டுச் சந்தையில் நடப்பது முற்றிலும் மோசமானது மற்றும் பொருளாதாரம் மோசமாக உள்ளது என்ற உண்மையை அது மறைக்கக்கூடாது.

கடந்த வியாழன் அன்று, தேசிய ரியல் எஸ்டேட் அசோசியேஷன், 3.96 மில்லியன் முன்பு சொந்தமான அல்லது ஏற்கனவே இருந்த வீடுகள் பருவகாலமாக சரிசெய்யப்பட்ட, ஆண்டு விகிதத்தில் செப்டம்பர் மாதம் விற்கப்பட்டன என்று கூறியது. இது ஒரு வருடத்திற்கு முன்பு 4.68 மில்லியனாக இருந்தது, மேலும் தொற்றுநோய் தாக்குதலுக்குப் பிறகு சரிந்த அளவை விடவும் குறைவாக இருந்தது. அடமான விகிதங்கள் விரைவாக அதிகரித்து வருவதன் அறிகுறியாகும், இது ஒரு வீட்டை வாங்குவதை மிகவும் கடினமாக்குகிறது, ஏற்கனவே வீடுகளை வைத்திருக்கும் மக்களை விற்கத் தயங்குகிறது, ஏனெனில் இது அவர்களின் அடுத்த வீட்டை வாங்குவதற்கு நிதியளிக்கும். அவர்கள் இப்போது செலுத்துவதை விட அதிக கட்டணம். கடந்த மாதம் சந்தையில் வெறும் 1.13 மில்லியன் வீடுகள் மட்டுமே இருந்தன என்று அறிக்கை காட்டுகிறது, இது செப்டம்பர் மாதத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட மிகக் குறைவான வீடுகள் ஆகும்.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *