புவியியல் எவ்வாறு மிகவும் நிலையான எதிர்காலத்திற்கு நம்மை வழிநடத்த உதவு

புவியியலாளர்கள் பெரும்பாலும் புதைபடிவ எரிபொருள் ஆய்வுக்கு சேவை செய்துள்ளனர் – இப்போது அவர்கள் காலநிலை மாற்றம் மற்றும் பிற உலகளாவிய நிலைத்தன்மை இலக்குகளில் கவனம் செலுத்த வேண்டிய நேரம் இது என்று கூறுகிறார் கிறிஸ்டோபர் ஜாக்சன்

புதிய விஞ்ஞானியின் இயல்புநிலை படம்

மைக்கேல் டி’உர்பானோ

இந்த ஆண்டு நமது அன்றாட வாழ்வில் விஞ்ஞானிகளின் முக்கியத்துவத்தை கூர்மையான கவனத்திற்கு கொண்டு வந்துள்ளது. தடுப்பூசி நிபுணர்கள் உருவாக்க முயன்றனர் தடுப்பூசிகள் சமாளிக்க உதவும் கோவிட்-19 சர்வதேசப் பரவல், மற்றும் வெற்றி பெற்றுள்ளனர். வைராலஜிஸ்டுகள், தொற்றுநோயியல் நிபுணர்கள் மற்றும் நடத்தை விஞ்ஞானிகள் நேரடியாக அரசாங்கக் கொள்கைகளைத் தெரிவித்திருக்கிறார்கள், அது நம்மைப் பாதுகாப்பாக வைத்திருக்க எங்கள் இயக்கங்களைக் கட்டுப்படுத்துகிறது.

தொற்றுநோய்கள் வந்து (நம்புகிறோம்) போகும். ஆனால் என்ன உலக வெப்பமயமாதல்? 2020 ஆம் ஆண்டில், சுற்றுச்சூழல், உலக சுகாதாரம் மற்றும் நமது பொருளாதார நல்வாழ்வுக்கான இந்த அச்சுறுத்தல் மறைந்துவிட்டது கோவிட்-19க்குப் பிறகும் தலைமுறைகள் நீடிக்கும். அறிவியலாளர்கள் தெளிவாகப் புரிந்துகொள்வதிலும், இறுதியில், அதன் தாக்கங்களைத் தணிக்கும் நோக்கத்தைக் கொண்ட கொள்கைகளைத் தெரிவிப்பதிலும் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றனர் – எதுவுமில்லை…

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *