புதிய ஜனாதிபதி 20ஆம் திகதி நியமிக்கப்படுவார் – சபாநாயகர்

முற்பகல் 10.00 மணிக்கு கூடிய கட்சித் தலைவர்கள் கூட்டத்தின் முடிவின் பின்னர் அறிக்கையொன்றை வெளியிட்ட சபையின் சபாநாயகர் மஹிந்த யாப்பா அபேவர்தன, புதிய ஜனாதிபதியை பாராளுமன்றம் தெரிவு செய்யும் நாளான ஜூலை 20 ஆம் திகதியுடன் செயற்படுவதற்கு கட்சித் தலைவர்கள் தீர்மானித்துள்ளதாக தெரிவித்தார். அதன்படி ஜூலை 19ஆம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை வேட்புமனுக்கள் ஏற்கப்படும்.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *