பிளவுபட்ட மொத்த MoS₂ இல் மின்னணு ஒத்திசைவை நடுநிலையாக்குதல்

விளக்கம் MoS2 லட்டு அமைப்பைக் காட்டுகிறது (பச்சை: Mo, மஞ்சள்: S). பிளவுக்குப் பின் உள்ள பொருள் முன்னணியில் காட்டப்பட்டுள்ளது, மேற்பரப்பு துண்டிக்கப்பட்டுள்ளது, மற்றும் அளவிடப்பட்ட மேற்பரப்பு மின்னணு அமைப்பு சீரற்றதாக உள்ளது (வண்ண வரைபடம்). பின்புறத்தில் அணு ஹைட்ரஜனை வெளிப்படுத்திய பின் பிளவுபட்ட பொருள் (வெள்ளை பந்துகளால் குறிக்கப்படுகிறது). வரைபடத்தில் காட்டப்பட்டுள்ள அளவிடப்பட்ட மேற்பரப்பு மின்னணு அமைப்பு, மிகவும் ஒரே மாதிரியானது.

மாலிப்டினம் டைசல்பைடு (MoS2) என்பது மிகவும் பல்துறைப் பொருளாகும், எடுத்துக்காட்டாக, வாயு உணரியாக அல்லது பச்சை ஹைட்ரஜன் உற்பத்தியில் ஒளிச்சேர்க்கையாகச் செயல்பட முடியும். ஒரு பொருளின் புரிதல் பொதுவாக அதன் மொத்த படிக வடிவத்தை ஆராய்வதில் இருந்து தொடங்குகிறது என்றாலும், MoS2 க்கு அதிக ஆய்வுகள் மோனோ மற்றும் சில அடுக்கு நானோஷீட்களுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளன.

இதுவரை நடத்தப்பட்ட சில ஆய்வுகள், பிளவுபட்ட மொத்த MoS2 பரப்புகளின் மின்னணு பண்புகளுக்கு மாறுபட்ட மற்றும் மீளமுடியாத முடிவுகளைக் காட்டுகின்றன, மேலும் முறையான ஆய்வின் அவசியத்தை எடுத்துக்காட்டுகின்றன.

HZB இல் உள்ள டாக்டர் எரிகா ஜியாங்கிரிசோஸ்டோமி மற்றும் அவரது குழு BESSY II ஒளி மூலத்தின் LowDosePES இறுதி நிலையத்தில் இத்தகைய முறையான ஆய்வை மேற்கொண்டது. MoS2 மாதிரிகளின் விரிவான பரப்புப் பகுதிகளில் மைய-நிலை எலக்ட்ரான் ஆற்றல்களை வரைபடமாக்க எக்ஸ்ரே ஃபோட்டோ எலக்ட்ரான் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தினர். இந்த முறையைப் பயன்படுத்தி, இன்-சிட்டு அல்ட்ரா-ஹை-வெற்றிட பிளவு, அனீலிங் மற்றும் அணு மற்றும் மூலக்கூறு ஹைட்ரஜனை வெளிப்படுத்திய பிறகு மேற்பரப்பு மின்னணு பண்புகளில் ஏற்படும் மாற்றங்களை அவர்களால் கண்காணிக்க முடிந்தது.

இந்த ஆய்வின் முடிவுகள் இரண்டு முக்கிய கண்டுபிடிப்புகளை சுட்டிக்காட்டுகின்றன. முதலாவதாக, புதிதாக பிளவுபட்ட மேற்பரப்புகளுக்கான எலக்ட்ரான் ஆற்றல்களில் கணிசமான மாறுபாடுகள் மற்றும் உறுதியற்ற தன்மைகளை ஆய்வு சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி வெளிப்படுத்துகிறது, இது மாறுபட்ட மற்றும் மாற்ற முடியாத விளைவுகளுக்கு வருவது எவ்வளவு எளிது என்பதை நிரூபிக்கிறது. இரண்டாவதாக, அறை வெப்பநிலை அணு ஹைட்ரஜன் சிகிச்சையானது மேற்பரப்பு மின்னணு ஒத்திசைவு மற்றும் உறுதியற்ற தன்மையை நடுநிலையாக்குவதில் குறிப்பிடத்தக்க வகையில் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று ஆய்வு காட்டுகிறது.

ஹைட்ரஜன் அணுக்கள் ஒரு எலக்ட்ரானை ஏற்கும் அல்லது விட்டுக்கொடுக்கும் திறனால் இது பகுத்தறிவு செய்யப்படுகிறது, மேலும் ஹைட்ரஜனேற்றப்பட்ட பொருளின் செயல்பாட்டு பண்புகளின் கூடுதல் பண்புகளை அழைக்கிறது. “அணு ஹைட்ரஜன் சல்பர் காலியிடங்களை மறுசீரமைக்க உதவுகிறது மற்றும் சல்பர் அணுக்களின் அதிகப்படியான வரிசைப்படுத்தப்பட்ட கட்டமைப்பை அளிக்கிறது” என்று எரிகா ஜியாங்கிரிசோஸ்டோமி கூறுகிறார்.

இந்த ஆய்வு MoS2 இன் விசாரணையில் ஒரு அடிப்படை படியைக் குறிக்கிறது. அனைத்து வகையான பயன்பாடுகளிலும் MoS2 இன் விரிவான பயன்பாட்டின் காரணமாக, இந்த ஆராய்ச்சியின் கண்டுபிடிப்புகள் மின்னணுவியல், ஃபோட்டானிக்ஸ், சென்சார்கள் மற்றும் வினையூக்கத் துறைகளில் பரந்த பார்வையாளர்களை அடையும் திறனைக் கொண்டுள்ளன.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *