’பார்லிமண்ட் தேர்தல் வரை இவரே இருக்கட்டும்!’ ஆளுநரை கலாய்க்கும் முதல்வர்!

“இன்றைக்கு பெரிய பெரிய பதவில் உட்கார்ந்து கொண்டு, யார் யாரோ கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அல்லவா? அந்த பதவி என்பதே வேஸ்ட்”

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *