நவராத்திரியில் வீட்டில் அகண்ட தீபம் ஏற்ற வேண்டும். ஏன்? | சிவஶ்ரீ சண்முக சிவாசார்யர்

பரிகாரம், வழிபாடு, ஆன்மிகம் தொடர்பான கேள்விகளுக்கு பதில் அளித்துவருகிறார் காளிகாம்பாள்கோயில் சிவஶ்ரீ சண்முக சிவாசார்யர். இந்த வீடியோவில் நவராத்திரி வழிபாடுகள் குறித்த சந்தேகங்களுக்கு விடையளித்திருக்கிறார் காளிகாம்பாள் கோயில் சிவஶ்ரீ சண்முக சிவாசார்யர்.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *