'தென்பெண்ணை தீர்ப்பாயம் அமைக்காதது ஏன்?' மத்திய அரசுக்கு சரமாரி கேள்வி

“இன்னும் தென்பெண்ணை ஆற்று தீர்ப்பாயம் அமைக்காதது குறித்து கோபமடைந்த நீதிபதிகள், கடந்த முறையே இந்த விவகாரம் குறித்து திட்டவட்டமாக கூறி இருந்தோம். ஆனால் ஏன் இதுவரை தீர்ப்பாயம் அமைக்கவில்லை என கேள்வி எழுப்பினர்”

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *