ஜீன்களுக்கு சாயமிடப் பயன்படும் நிறமியான ‘பிரஷியன் ப்ளூ’வைப் பயன்படுத்தி தண்ணீரில் இருந்து நானோபிளாஸ்டிக்ஸைப் பாதுகாப்பாக நீக்குகிறது

காணக்கூடிய-ஒளி கதிர்வீச்சின் கீழ் FeHCF நானோபோட்களைப் பயன்படுத்தி நானோபிளாஸ்டிக் சிகிச்சை.

பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் காலப்போக்கில் நானோ பிளாஸ்டிக்காக உடைந்து (<0.1 μm). தற்போது இயங்கி வரும் நீர் சுத்திகரிப்பு நிலையங்களில் 20 மைக்ரானுக்கும் குறைவான நுண்ணிய பிளாஸ்டிக்குகளை அகற்ற முடியாது மேலும் அவை பெரிய அளவில் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டு பின்னர் அகற்றப்பட வேண்டும். இரும்பு (Fe) அல்லது அலுமினியம் (Al) அடிப்படையிலான flocculants இந்த நோக்கத்திற்காகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன, ஆனால் அவை இறுதித் தீர்வு அல்ல, ஏனெனில் அவை தண்ணீரில் தங்கி மனிதர்களுக்கு கடுமையான நச்சுத்தன்மையை ஏற்படுத்துகின்றன, தனி சிகிச்சை செயல்முறை தேவைப்படுகிறது.

கொரியா அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப நிறுவனத்தில் (KIST) உள்ள நீர் சுழற்சி ஆராய்ச்சி மையத்தின் டாக்டர். ஜே-வூ சோய், ஒரு சூழல் நட்பு உலோக-கரிம எலும்புக்கூடு அடிப்படையிலான திடமான ஃப்ளோக்குலண்டை உருவாக்கியுள்ளார், இது காணக்கூடிய ஒளி கதிர்வீச்சின் கீழ் நானோபிளாஸ்டிக்ஸை திறம்பட ஒருங்கிணைக்க முடியும். இந்த ஆய்வு நீர் ஆராய்ச்சியில் வெளியிடப்பட்டது.

ஒரு பொட்டாசியம் ஃபெரோசயனைடு கரைசலில் இரும்பு (III) குளோரைடைச் சேர்ப்பதன் மூலம் தயாரிக்கப்பட்ட உலோக-கரிம கட்டமைப்பின் அடிப்படையிலான பொருளான புருசியன் நீலம், ஜீன்ஸை ஆழமான நீல நிறத்தில் சாயமிடுவதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் முதல் செயற்கை நிறமியாகும், மேலும் இது சமீபத்தில் சீசியம் என்ற கதிரியக்க தனிமத்தை உறிஞ்சுவதற்குப் பயன்படுத்தப்பட்டது. , ஜப்பானிய அணுமின் நிலைய கழிவுநீரில் இருந்து.

ப்ரஷியன் நீலத்தைப் பயன்படுத்தி நீரிலிருந்து கதிரியக்கப் பொருட்களை அகற்றுவது குறித்த பரிசோதனைகளை மேற்கொண்டபோது, ​​KIST ஆராய்ச்சிக் குழு, புலப்படும் ஒளி கதிர்வீச்சின் கீழ் நானோபிளாஸ்டிக்ஸை பிரஷ்யன் நீலம் திறம்பட ஒருங்கிணைக்கிறது என்பதைக் கண்டறிந்தது.

பிரஷ்யன் நீலத்தின் ஒருங்கிணைப்பு செயல்திறனை அதிகரிக்க படிக அமைப்பை சரிசெய்வதன் மூலம் நானோபிளாஸ்டிக்ஸை திறம்பட அகற்றக்கூடிய ஒரு பொருளை ஆராய்ச்சி குழு உருவாக்கியது. வளர்ந்த பொருள் காணக்கூடிய ஒளியுடன் கதிர்வீச்சு செய்யப்படும்போது, ​​வழக்கமான வடிகட்டுதல் தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி அகற்றுவது கடினம், சுமார் 0.15 μm (150 nm) விட்டம் கொண்ட நானோபிளாஸ்டிக்ஸ், 4,100 மடங்கு பெரிய அளவில் ஒருங்கிணைக்கப்படலாம், இதனால் அவற்றை எளிதாக அகற்றலாம்.

சோதனைகளில், 99% நானோபிளாஸ்டிக்ஸை தண்ணீரில் இருந்து அகற்ற முடிந்தது என்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டறிந்தனர். வளர்ந்த பொருள், அதன் சொந்த எடையை விட மூன்று மடங்குக்கும் அதிகமான நானோபிளாஸ்டிக்ஸை ஃப்ளோகுலேட் செய்யும் திறன் கொண்டது, இது இரும்பு அல்லது அலுமினியத்தைப் பயன்படுத்தும் வழக்கமான ஃப்ளோக்குலண்ட்களின் ஃப்ளோகுலேஷன் செயல்திறனை சுமார் 250 மடங்கு அதிகமாகச் செய்கிறது.

பொருள் மனித உடலுக்கு பாதிப்பில்லாத ப்ருஷியன் நீலத்தை மட்டும் பயன்படுத்துகிறது, ஆனால் ஒரு திடமான flocculant ஆகும், இது தண்ணீரில் எச்சங்களை மீட்டெடுப்பதை எளிதாக்குகிறது. இது இயற்கை ஒளியை ஆற்றல் மூலமாகவும் பயன்படுத்துகிறது, குறைந்த ஆற்றல் செயல்முறையை செயல்படுத்துகிறது.

Safely removing nanoplastics from water using 'Prussian blue', a pigment used to dye jeans

FeHCH நானோபோட்களை தயாரிப்பதற்கான திட்டங்கள் மற்றும் NP அகற்றுவதற்கான செயல்முறை.

“இந்த தொழில்நுட்பம் பொது ஆறுகள், கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு வசதிகள் மற்றும் நீர் சுத்திகரிப்பு ஆலைகளுக்குப் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு வேட்பாளர் பொருளாக வணிகமயமாக்கலுக்கு அதிக ஆற்றலைக் கொண்டுள்ளது” என்று KIST இன் டாக்டர் சோய் கூறினார். “வளர்க்கப்பட்ட பொருள் தண்ணீரில் உள்ள நானோபிளாஸ்டிக்களுக்கு மட்டுமல்ல, கதிரியக்க சீசியத்தை சுத்தம் செய்வதற்கும் பயன்படுத்தப்படலாம், இதனால் பாதுகாப்பான நீரை வழங்குகிறது.”

ஆய்வறிக்கையின் முதல் ஆசிரியரான டாக்டர். யங்யுன் ஜங், “இந்தப் பொருளின் கொள்கையானது நானோபிளாஸ்டிக்ஸை மட்டுமல்ல, நீர் அமைப்புகளில் உள்ள பல்வேறு அசுத்தங்களையும் அகற்ற பயன்படுகிறது” என்றார்.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *