சிறுநீரகம் மற்றும் இதய மாற்று அறுவை சிகிச்சை நிராகரிப்பைத் தடுக்க நோயெதிர்ப்பு கட்டுப்படுத்த ஆராய்ச்சியாளர்கள் முன்கூட்டிய தடுப்பூசியை உருவாக்குகின்றனர்

CC0 பொது டொமைன்

நோயெதிர்ப்பு மண்டலத்தின் மறுமொழிகளை மேம்படுத்துவதற்கு பாரம்பரியமாக அறியப்பட்ட CD8 T உயிரணுக்களின் துணை வகை, உண்மையில் நோயெதிர்ப்பு மண்டலத்தை கட்டுப்படுத்தும் நோயெதிர்ப்பு உயிரணுக்களை அடக்குவதன் மூலம் தன்னுடல் தாக்கக் கோளாறுகள் மற்றும் உறுப்பு ஒட்டு நிராகரிப்புக்கு வழிவகுக்கும் சுய-அழிவு எதிர்வினைகளை ஏற்படுத்துகிறது. ப்ரிகாம் மற்றும் மகளிர் மருத்துவமனையின் மருத்துவத் துறை மற்றும் மாற்று அறுவை சிகிச்சை மையத்தின் ஆராய்ச்சியாளர்கள் தலைமையிலான குழு, டானா-ஃபார்பர் புற்றுநோய் நிறுவனத்தின் ஆராய்ச்சியாளர்களுடன் இணைந்து, நோயெதிர்ப்பு ஒழுங்குமுறையை ஊக்குவிக்க முன்கூட்டிய மாதிரிகளில் தடுப்பூசியை உருவாக்கியுள்ளது.

இந்த வேலை மருத்துவ விசாரணை இதழில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

தடுப்பூசி CD8 T ஒழுங்குமுறை செல்களைத் தூண்டுவதற்கு செயற்கையாக மாற்றியமைக்கப்பட்ட இயற்கை பெப்டைட்களைப் பயன்படுத்துகிறது. ஒரு சுட்டி மாதிரியைப் பயன்படுத்தி, அந்த சுய-பெப்டைடுகள், ஒரு குறிப்பிட்ட வகை பெரிய ஹிஸ்டோகாம்பாட்டிபிலிட்டி வளாகங்களால் வழங்கப்பட்டவை, உடலின் சொந்த ஒழுங்குமுறை CD8 Tregs தாக்குவதற்கும் அகற்றுவதற்கும் தீங்கு விளைவிக்கும் நோயெதிர்ப்பு செல்களைக் கொடியிடுகின்றன என்பதை ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டுபிடித்தனர். தடுப்பூசி அந்த ஒழுங்குமுறை T செல்களைத் தூண்டி ஊக்குவித்தது, அதையொட்டி தீங்கு விளைவிக்கும் செல்களைக் கட்டுக்குள் வைத்திருந்தது.

இந்த செல்கள் நோயெதிர்ப்பு மறுமொழிகளை பராமரிக்கவும் வீக்கத்தைத் தடுக்கவும் முக்கியம். வளர்ந்த தடுப்பூசி எலிகளில் அலோகிராஃப்ட் உயிர்வாழ்வை நீடிக்கிறது மற்றும் பொருந்தாத சிறுநீரக மாற்று சிகிச்சையில் அலோகிராஃப்ட் எதிர்ப்பு சக்தியை பரிசோதித்தது என்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டறிந்தனர். மனிதர்களில் ஒரு ஒத்த பாதையும் அடையாளம் காணப்பட்டது, இந்த ஆராய்ச்சி தன்னுடல் தாக்கக் கோளாறுகள் அல்லது உறுப்பு மாற்று நோயாளிகளைப் பாதுகாக்க முடியும் என்பதைக் குறிக்கிறது.

“இந்த புதிய தடுப்பூசி நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை ஊக்குவிக்கிறது, இது எலிகளில் சிறுநீரக அலோகிராஃப்ட் உயிர்வாழ்வை நீடிக்கிறது. எங்கள் ஆராய்ச்சி மனிதர்களில் ஒரு ஒத்த பாதையை அடையாளம் காட்டுகிறது, அதை விரைவில் இலக்காகக்கொள்வோம் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம், “என்று இணை-தொடர்புடைய எழுத்தாளர் Jamil R. Azzi, MD, Ph.D. , ப்ரிகாமின் மாற்று ஆராய்ச்சி மையத்தின். “சோதிக்கப்பட்ட மவுஸ் மாதிரிக்கு ஒத்த மனித டி செல் ஏற்பிகளை அடையாளம் காண்பது, அதிகப்படியான அல்லது ஒழுங்கற்ற நோயெதிர்ப்பு மறுமொழிகளை பிரதிபலிக்கும் கோளாறுகளுக்கு ஒரு நாவல் மற்றும் பயனுள்ள சிகிச்சையின் அடிப்படையாக இருக்கலாம்.”

டானா-ஃபார்பர் கேன்சர் இன்ஸ்டிட்யூட்டின் இணை-தொடர்புடைய எழுத்தாளர் ஹார்வி கேன்டர் எம்.டி உடன் இணைந்து இந்த வேலை செய்யப்பட்டது.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *