சபைத் தலைவராக சுசில் பிரேமஜயந்த நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்

சபைத் தலைவராக அமைச்சர் சுசில் பிரேமஜயந்த நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

கடந்த வாரம் ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க முன்னிலையில் நாட்டின் பிரதமராக பதவிப் பிரமாணம் செய்து கொள்வதற்கு முன்னர் தினேஸ் குணவர்தன பாராளுமன்றத்தின் சபைத் தலைவராக செயற்பட்டார்.

இதேவேளை, அரசாங்கத்தின் பிரதம கொறடாவாக அமைச்சர் பிரசன்ன ரணதுங்க மீண்டும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *