காசா டோல் மவுண்ட்ஸ் என இஸ்ரேலுக்கு $320 மில்லியன் ஆயுதங்களை மாற்ற அமெரிக்கா திட்டமிட்டுள்ளது

பிடென் நிர்வாகம் இஸ்ரேலுக்கு 320 மில்லியன் டாலர் துல்லியமான குண்டுகளை மாற்றத் திட்டமிட்டுள்ளது, இது காஸாவில் இஸ்ரேலிய இராணுவ பிரச்சாரத்தின் போது அதிகரித்து வரும் குடிமக்களின் இறப்பு எண்ணிக்கை குறித்து காங்கிரஸிலும் சில அமெரிக்க அதிகாரிகளிடையேயும் அதிகரித்த கவலைகளுக்கு மத்தியில் வரும் ஒரு பெரிய ஆயுத ஒப்பந்தமாகும்.

தி வால் ஸ்ட்ரீட் ஜேர்னல் பார்த்த கடிதத்தின்படி, ஸ்பைஸ் ஃபேமிலி க்ளைடிங் பாம்ப் அசெம்பிளிகள், போர் விமானங்களால் சுடப்படும் ஒரு வகை துல்லியமான வழிகாட்டுதல் ஆயுதம், திட்டமிட்ட இடமாற்றம் குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை, அக்டோபர் 31 அன்று நிர்வாகம் காங்கிரஸ் தலைவர்களுக்கு அனுப்பியது.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *