எலக்ட்ரான் கற்றை மூலம் விரிசல் படிக கண்டுபிடிப்பு

இந்த எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கி படங்கள், டைட்டானியம் டை ஆக்சைட்டின் படிகத்தின் விரிசல், எலக்ட்ரான் அளவை அதிகரிப்பதன் மூலம் எவ்வாறு ‘குணமடைய’ தொடங்குகிறது என்பதைக் காட்டுகிறது.

ஒரு ஆச்சரியமான புதிய ஆய்வில், மின்னசோட்டா பல்கலைக்கழக ஆராய்ச்சியாளர்கள், சிதைந்த படிகங்கள் என்று முன்பு நினைத்த எலக்ட்ரான் கற்றை கதிர்வீச்சு உண்மையில் இந்த நானோ கட்டமைப்புகளில் விரிசல்களை சரிசெய்யும் என்று கண்டறிந்துள்ளனர்.

நேச்சர் கம்யூனிகேஷன்ஸ் இதழில் பதிவாகியுள்ள இந்த அற்புதமான கண்டுபிடிப்பு, மிகவும் சரியான படிக நானோ கட்டமைப்புகளை உருவாக்குவதற்கான புதிய பாதையை வழங்குகிறது, இது நாம் அன்றாடம் பயன்படுத்தும் அனைத்து மின்னணு சாதனங்களிலும் பயன்படுத்தப்படும் பொருட்களின் செயல்திறன் மற்றும் செலவு-செயல்திறனை மேம்படுத்துவதற்கு முக்கியமானதாகும். .

மினசோட்டா பல்கலைக்கழகத்தின் வேதியியல் பொறியியல் மற்றும் பொருள் அறிவியல் பேராசிரியரும் முதன்மை ஆராய்ச்சியாளருமான ஆண்ட்ரே ம்கோயன் கூறுகையில், “நானோ கட்டமைப்புகளைப் படிக்கும் ஆராய்ச்சியாளர்கள் நீண்ட காலமாக, எலக்ட்ரான் கற்றை கதிர்வீச்சின் கீழ் படிகங்களைப் படிக்கும்போது, ​​​​அவை சிதைந்துவிடும் என்று நினைத்தார்கள். படிப்பு. “இந்த ஆய்வில் நாங்கள் காட்டியது என்னவென்றால், டைட்டானியம் டை ஆக்சைட்டின் ஒரு படிகத்தை எடுத்து எலக்ட்ரான் கற்றை மூலம் கதிர்வீச்சு செய்யும் போது, ​​​​இயற்கையாக நிகழும் குறுகிய விரிசல்கள் உண்மையில் நிரப்பப்பட்டு தங்களைக் குணப்படுத்துகின்றன.”

முற்றிலும் மாறுபட்ட காரணத்திற்காக படிகங்களை ஆய்வு செய்ய மினசோட்டா பல்கலைக்கழகத்தின் அதிநவீன எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கியைப் பயன்படுத்தும் போது ஆராய்ச்சியாளர்கள் தற்செயலாக இந்த கண்டுபிடிப்பில் தடுமாறினர்.

மின்னசோட்டா பல்கலைக்கழகத்தின் வேதியியல் பொறியியல் மற்றும் பொருள் அறிவியல் பிஎச்டி மாணவர் சிலு குவோ கூறுகையில், “நான் எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கியின் கீழ் படிகங்களில் உள்ள விரிசல்களைப் படித்துக்கொண்டிருந்தேன், இந்த விரிசல்கள் தொடர்ந்து நிரப்பப்படுகின்றன. “இது எதிர்பாராதது, மேலும் நாங்கள் படிக்க வேண்டியதை விட பெரியதாக ஏதாவது இருக்கலாம் என்பதை எங்கள் குழு உணர்ந்தது.”

சுய-குணப்படுத்தும் செயல்பாட்டில், படிகத்தின் பல அணுக்கள் ஒன்றாக நகர்ந்து நடுவில் சந்தித்து விரிசலை நிரப்பும் ஒரு வகையான பாலத்தை உருவாக்குகின்றன. முதன்முறையாக, எலக்ட்ரான் கற்றைகளை ஆக்கப்பூர்வமாகப் பயன்படுத்தி புதிய நானோ கட்டமைப்புகளை அணு-அணுவுக்குப் பயன்படுத்த முடியும் என்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் காட்டினர்.

“ஒரு படிகத்தின் அணுக் கூர்மையான விரிசல்கள் அல்லது பிற வகையான குறைபாடுகள் எதுவாக இருந்தாலும், அது நாம் வளர்த்த பொருட்களில் உள்ளார்ந்ததாக இருக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன், ஆனால் பேராசிரியர் Mkhoyan குழுவினர் எலக்ட்ரான் கற்றை மூலம் இந்த விரிசல்களை எவ்வாறு சரிசெய்ய முடியும் என்பதைப் பார்ப்பது உண்மையிலேயே ஆச்சரியமாக இருக்கிறது” என்று பாரத் ஜலான் கூறினார். , மினசோட்டா பல்கலைக்கழகத்தில் இரசாயன பொறியியல் மற்றும் பொருள் அறிவியல் பேராசிரியர் மற்றும் ஆராய்ச்சியில் ஒத்துழைப்பவர்.

அடுத்த கட்டமாக எலக்ட்ரான் கற்றை நிலைமைகளை மாற்றுவது அல்லது படிகத்தின் வெப்பநிலையை மாற்றுவது போன்ற புதிய காரணிகளை அறிமுகப்படுத்துவது, செயல்முறையை மேம்படுத்த அல்லது விரைவுபடுத்துவதற்கான வழியைக் கண்டுபிடிப்பது என்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் கூறுகின்றனர். “முதலில் நாங்கள் கண்டுபிடித்தோம், இப்போது செயல்முறையை பொறிப்பதற்கான கூடுதல் வழிகளைக் கண்டுபிடிக்க விரும்புகிறோம்,” என்று Mkhoyan கூறினார்.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *