எக்ஸ்பெடிஷன் 70 குழு உறுப்பினர்கள் ஒரு படத்திற்கு போஸ் கொடுத்துள்ளனர்

(இடமிருந்து) எக்ஸ்பெடிஷன் 70 ESA (ஐரோப்பிய விண்வெளி ஏஜென்சி) கமாண்டர் ஆண்ட்ரியாஸ் மொஜென்சென்; மற்றும் விமானப் பொறியாளர்கள் லோரல் ஓ’ஹாரா மற்றும் ஜாஸ்மின் மொக்பெலி, இருவரும் நாசாவைச் சேர்ந்தவர்கள்; மற்றும் ஜாக்ஸாவின் (ஜப்பான் ஏரோஸ்பேஸ் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் ஏஜென்சி) சடோஷி ஃபுருகாவா, சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்தின் டெஸ்டினி ஆய்வக தொகுதியில் ஒரு உருவப்படத்திற்கு போஸ் கொடுத்தார். மைக்ரோ கிராவிட்டி சூழலில் விண்வெளி வீரர்கள் வெளிப்படும் கதிர்வீச்சின் அளவைக் கண்காணிக்கும் க்ரூ ஆக்டிவ் டோசிமீட்டர்களை குவார்டெட் காட்டுகிறது.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *