உலக மக்களின் விருப்பமான சுற்றுலாத் தலமான சுவிட்சர்லாந்தில் உருகும் பனிப்பாறைகள் – அதிகரிக்கும் அபாயம்!


புவி வெப்பமடைதல் காரணமாக பூமியின் வளிமண்டலத்தின் வெப்பநிலை அதிகரித்து வருகிறது, இந்த வெப்பநிலை அதிகரிப்பு சிகரங்களில் உள்ள பனிப்பாறைகளை உருக்குகின்றன. உலகெங்கிலும் உள்ள பெரும்பாலான மக்களின் பக்கெட் லிஸ்டில் இடம் பிடித்திருக்கும் சுற்றுலாத் தலமான சுவிட்சர்லாந்தின் பனிப்பாறைகள் அதிவேகமாக உருகி வருகின்றன. இதனால் அதிகரிக்கும் அபாயம் என்ன? அழகிய சுவிட்சர்லாந்துக்கு ஆபத்தா? பல தமிழ் திரைப்படங்களிலும், பாடல்களிலும்

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *