இலங்கையில் வழங்கப்படும் விமான டிக்கெட்டுகளின் விலைகள் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளன

இலங்கையில் வழங்கப்படும் அனைத்து விமானப் பயணச்சீட்டுகளின் விலைகளும் மாற்று விகிதங்களின் அதிகரிப்புக்கு ஏற்ப அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதாக சிவில் விமானப் போக்குவரத்து அதிகார சபை (CAA) அறிவித்துள்ளது.

CAA தலைவரின் கூற்றுப்படி, இன்று (மார்ச் 11) முதல் அமுலுக்கு வரும் வகையில் விமான டிக்கெட்டுகளின் விலை 27% உயரும்.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *