இருண்ட வானத்தின் கீழ் இந்த வாரம் ஜெமினிட்ஸ் விண்கல் மழை உச்சம்

ஆண்டின் சிறந்த விண்கல் மழை, ஜெமினிட்ஸ், இந்த வாரம் உச்சத்தை அடைகிறது. ஸ்கைகேசர்கள் ஒரு நிமிடத்திற்கு ஒன்று அல்லது இரண்டு பேர் கூட இருண்ட வானத்தில் படர்ந்திருப்பதைக் காணலாம்.

விண்கற்கள் வியாழன் வெறித்தனத்தை அடையும். ஆனால் புதன்கிழமை இரவு ஒரு பிரபஞ்ச காட்சியையும் வழங்க வேண்டும்.

இந்த வார அமாவாசை உலகில் எங்கும் வானம் தெளிவாகவும், ஒளி மாசு இல்லாத இடங்களிலும் காணக்கூடியதாக இருக்கும்.

விண்கற்கள் எந்த திசையிலிருந்தும் வருவதில்லை என்பதால், வானத்தில் எல்லா இடங்களிலும் பார்க்குமாறு பார்வையாளர்களை நாசா வலியுறுத்தியது. ஒவ்வொரு மணி நேரத்திற்கும் 60 முதல் 120 விண்கற்கள் உச்ச நேரத்தில், வானிலை அனுமதிக்கும்.

நாசாவின் விண்கல் நிபுணர் பில் குக், ஜெமினிட்கள் வானத்தில் வேகமாகச் சென்று எரியும்போது பச்சை நிறத்தில் இருப்பதை விரும்புவதாகக் கூறினார். பெரும்பாலான விண்கற்கள் அவற்றின் இரசாயன அமைப்பைப் பொறுத்து நிறமற்றதாகவோ அல்லது வெண்மையாகவோ தோன்றும். பச்சை பொதுவாக ஆக்ஸிஜன், மெக்னீசியம் மற்றும் நிக்கல் ஆகியவற்றிலிருந்து வருகிறது.

பெரும்பாலான விண்கற்கள் பொழிவுகள் வால் நட்சத்திரங்களிலிருந்து உருவாகின்றன. ஆனால் ஜெமினிட்கள் சூரியனைச் சுற்றும் சிறுகோள் 3200 பைத்தனில் இருந்து வருகின்றன. எப்படியிருந்தாலும், பூமி இந்த எஞ்சியிருக்கும் வால்மீன்கள் அல்லது சிறுகோள்களின் வழியாகச் செல்லும்போது, ​​​​துண்டுகள் பூமியின் வளிமண்டலத்தை எதிர்கொள்கின்றன மற்றும் மிகவும் காட்சியளிக்கின்றன.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *