ஆய்வக பரிசோதனையில் அதிர்வுறும் மூலக்கூறுகள் 99% புற்றுநோய் செல்களை அழிக்கின்றன

உலகளவில் இறப்புக்கு புற்றுநோய் முக்கிய காரணமாகும்.

ஒவ்வொரு ஆண்டும் மில்லியன் கணக்கான உயிரிழப்புகளை விளைவிக்கும் புற்றுநோயின் கொடிய நோய்க்கான சிகிச்சையை உருவாக்க மருத்துவ துறையில் விஞ்ஞானிகளும் ஆராய்ச்சியாளர்களும் குறிப்பிடத்தக்க முயற்சிகளை முதலீடு செய்து வருகின்றனர். ரைஸ் பல்கலைக்கழகம், டெக்சாஸ் ஏ&எம் பல்கலைக்கழகம் மற்றும் டெக்சாஸ் பல்கலைக்கழகம் ஆகியவற்றின் நிபுணர்களைக் கொண்ட கூட்டு ஆராய்ச்சிக் குழு ஒரு அற்புதமான கண்டுபிடிப்பை செய்துள்ளது. ஒளி தூண்டுதலின் போது தீவிர அதிர்வுகளை வெளிப்படுத்த சில மூலக்கூறுகளின் தனித்துவமான பண்புகளைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் புற்றுநோய் செல்களை அகற்றுவதற்கான ஒரு முறையை அவர்கள் கண்டறிந்துள்ளனர்.

ஒரு வெளியீட்டின்படி, மருத்துவ இமேஜிங்கிற்குப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு சிறிய சாய மூலக்கூறின் அணுக்கள் ஒரே மாதிரியாக அதிர்வுறும், பிளாஸ்மோன் என அழைக்கப்படும், அருகிலுள்ள அகச்சிவப்பு ஒளியால் தூண்டப்படும்போது, ​​​​புற்றுநோய் செல்களின் செல் சவ்வு சிதைந்துவிடும் என்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டறிந்துள்ளனர். . நேச்சர் கெமிஸ்ட்ரியில் வெளியிடப்பட்ட ஆய்வின்படி, இந்த முறை மனித மெலனோமா செல்களின் ஆய்வக கலாச்சாரங்களுக்கு எதிராக 99 சதவீத செயல்திறனைக் கொண்டிருந்தது, மேலும் மெலனோமா கட்டிகளைக் கொண்ட எலிகளில் பாதி சிகிச்சைக்குப் பிறகு புற்றுநோயற்றதாக மாறியது.

“இது முற்றிலும் புதிய தலைமுறை மூலக்கூறு இயந்திரங்கள், நாங்கள் மூலக்கூறு ஜாக்ஹாமர்கள் என்று அழைக்கிறோம்,” என்று ரைஸ் வேதியியலாளர் ஜேம்ஸ் டூர் கூறினார், அதன் ஆய்வகம் முன்பு ஒளி-செயல்படுத்தப்பட்ட துடுப்பு போன்ற அணுக்களைக் கொண்ட நானோ அளவிலான கலவைகளைப் பயன்படுத்தியது, அவை தொடர்ந்து ஒரே திசையில் சுழலும். தொற்று பாக்டீரியா, புற்றுநோய் செல்கள் மற்றும் சிகிச்சை-எதிர்ப்பு பூஞ்சைகளின் வெளிப்புற சவ்வு.

நோபல் பரிசு பெற்ற பெர்னார்ட் ஃபெரிங்காவின் மூலக்கூறு மோட்டார்கள் மூலம் ஈர்க்கப்பட்ட நானோ அளவிலான பயிற்சிகளுக்கு மாறாக, மூலக்கூறு ஜாக்ஹாமர்கள் முற்றிலும் புதுமையான மற்றும் முன்னோடியில்லாத செயல்பாட்டு பொறிமுறையைப் பயன்படுத்துகின்றன.

“முன்னாள் ஃபெரிங்கா வகை மோட்டார்களை விட அவற்றின் இயந்திர இயக்கத்தில் அவை ஒரு மில்லியன் மடங்கு வேகமானவை, மேலும் அவை புலப்படும் ஒளியைக் காட்டிலும் அருகிலுள்ள அகச்சிவப்பு ஒளியுடன் செயல்படுத்தப்படலாம்” என்று திரு டூர் கூறினார்.

அருகிலுள்ள அகச்சிவப்பு ஒளியானது, புலப்படும் ஒளியை விட உடலுக்குள் மிக ஆழமாக ஊடுருவி, திசுக்களை சேதப்படுத்தாமல் உறுப்புகள் அல்லது எலும்புகளை அணுகும்.

“அகச்சிவப்புக்கு அருகில் உள்ள ஒளியானது மனித உடலில் 10 சென்டிமீட்டர் வரை ஆழமாகச் செல்லக்கூடியது. அரை சென்டிமீட்டர் மட்டுமே, புலப்படும் ஒளியின் ஊடுருவலின் ஆழம், இது நானோ துரப்பணங்களைச் செயல்படுத்த நாங்கள் பயன்படுத்தியுள்ளோம்” என்று ரைஸின் T T மற்றும் WF சாவ் கூறினார். வேதியியல் பேராசிரியர் மற்றும் பொருள் அறிவியல் மற்றும் நானோ பொறியியல் பேராசிரியர். “இது ஒரு பெரிய முன்னேற்றம்.”

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *