ஆப்பிரிக்காவில் ஆசிய மலேரியா கொசுவால் மருந்து எதிர்ப்பு மலேரியா பரவுகிறது

WHO இன் கூற்றுப்படி, 2021 ஆம் ஆண்டில் உலகளவில் 247 மில்லியன் மலேரியா வழக்குகள் இருப்பதாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது, 600,000 க்கும் அதிகமான இறப்புகள், பெரும்பாலும் ஆப்பிரிக்காவில். இப்பகுதியில் 5 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகள் மலேரியா இறப்புகளில் 80% ஆக உள்ளனர்.

ஆப்பிரிக்காவின் கொம்பு (எத்தியோப்பியா, சூடான், சோமாலியா மற்றும் எரித்திரியா) மற்றும் அதற்கு அப்பால் (யேமன், நைஜீரியா, கென்யா மற்றும் கானா) இதே போன்ற இனங்களுக்கு முன்னர் அறியப்படாத வேகத்தில் பரவியது.

An உடன் வீடுகள்/தங்குமிடத்தில் உள்ளவர்கள். ஸ்டெஃபென்சி பாசிட்டிவிட்டிக்கு மலேரியா நோய்த்தொற்று ஏற்படும் அபாயம் 270% அதிகம். ஸ்டீபன்சி கண்டறியப்படவில்லை.

கூடுதலாக, மலேரியாவைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கான இரண்டு உயிரியல் அச்சுறுத்தல்கள் அடையாளம் காணப்பட்டன: மருந்து எதிர்ப்பு மற்றும் ஒட்டுண்ணியின் கண்டறியும் எதிர்ப்பு.

லான்காஸ்டர் பல்கலைக்கழக மருத்துவப் பள்ளியில் உள்ள லான்காஸ்டர் சூழலியல் மற்றும் தொற்றுநோயியல் குழுவைச் சேர்ந்த டாக்டர் லூய்கி செட்டா நேச்சர் மெடிசினில் வெளியிடப்பட்ட ஆய்வறிக்கையில் ஒரு கூட்டு முதல் ஆசிரியராக உள்ளார்.

அவர் கூறினார்: “‘இது ஒரு மிக முக்கியமான கண்டுபிடிப்பு. ஆசியாவில் இருந்து ஆப்பிரிக்காவின் கொம்பு பகுதியில் பரவிய கொசு எத்தியோப்பியாவில் ஒரு பெரிய நகர்ப்புற மலேரியா வெடிப்பைத் தூண்டியது. புவியியல் இருப்பு அதிகரிப்பு காரணமாக அன். ஸ்டீபன்சி முக்கியமான பொது சுகாதார கவலைகளை முன்வைக்கிறார், ஆண்டு முழுவதும் நீடிக்கும் மற்றும் தற்போதைய பூச்சிக்கொல்லிகளை எதிர்க்கும் திறன் மற்றும் மருந்து மற்றும் நோய் கண்டறிதல் எதிர்ப்பு ஒட்டுண்ணிகளை கடத்தும் திறன்.”

மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட நீர் சேமிப்புக் கொள்கலன்களைப் பயன்படுத்தும் அனோபிலிஸ் ஸ்டீபன்சியின் திறன், விரைவாக விரிவடையும் ஆப்பிரிக்க நகர்ப்புற அமைப்புகளில் ஏராளமாக உள்ளது, அதன் தனித்துவமான சூழலியல், நடத்தை பிளாஸ்டிசிட்டி மற்றும் பெரிய பூச்சிக்கொல்லிகளுக்கு எதிர்ப்பு ஆகியவற்றுடன் இணைந்து, வழக்கமான கொசுக்களைக் கட்டுப்படுத்தும் கருவிகளுக்கு இது பொருந்தாது.

டாக்டர். செட்டா முடித்தார்: “ஆன். ஸ்டீபன்சி இயக்கப்படும் மலேரியாவின் தொற்றுநோயியல் பண்புகள், மலேரியா நோய் மற்றும் இறப்புகளின் சுமையைக் குறைக்க புதிய மலேரியா தடுப்பூசிகளுக்கான எதிர்பார்ப்புகளை சவால் செய்யலாம், ஏற்கனவே மலேரியாவால் அதிகம் பாதிக்கப்பட்டுள்ள கண்டம் மற்றும் மலேரியாவில் வெற்றி பெற்றுள்ள கண்டம். தற்போது குறைப்பு நிறுத்தப்பட்டுள்ளது.”

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *