அமேசான் ரோபாட்டிக்ஸ் மூலம் சேமிப்பு கிடங்கு மாற்றியமைக்கும் வேகமான டெலிவரிகளை அறிமுகப்படுத்துகிறது

Amazon.com புதிய செயற்கை நுண்ணறிவு மற்றும் ரோபாட்டிக்ஸ் திறன்களை அதன் கிடங்கு செயல்பாடுகளில் அறிமுகப்படுத்துகிறது, இது டெலிவரி நேரத்தை குறைக்கும் மற்றும் சரக்குகளை விரைவாக அடையாளம் காண உதவும்.

புதிய AI- பொருத்தப்பட்ட வரிசையாக்க இயந்திரங்கள் மற்றும் ரோபோ ஆயுதங்களுடன் அமேசான் அதன் பூர்த்தி செய்யும் மையங்கள் மூலம் தயாரிப்புகளை நகர்த்தும் முறையை இந்த மறுசீரமைப்பு மாற்றும். கம்பனியின் பரந்த தொழிலாளர்கள் எத்தனை பேர் தங்கள் வேலையைச் செய்கிறார்கள் என்பதையும் இது மாற்றியமைக்கிறது.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *