அதிர்ஷ்ட விளையாட்டுகள் தடை செல்லும் என்ற உயர்நீதிமன்றத் தீர்ப்பு ஏமாற்றமளிக்கிறது – அன்புமணி!

அதிர்ஷ்ட விளையாட்டுகள் தடை செல்லும் என்ற உயர்நீதிமன்றத் தீர்ப்பு ஏமாற்றமளிக்கிறது எனவும், உச்சநீதிமன்றத்தில் உடனடியாக மேல்முறையீடு செய்ய வேண்டும் பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *