ஃபோர்டின் வலுவான கலப்பின விற்பனையானது, லாபத்தை அதிகரிக்க நிறுவனம் முன்னிலைப்படுத்த வேண்டும் என்பதைக் காட்டுகிறது

கடந்த மாதம் ஃபோர்டு (எஃப்) ஹைப்ரிட்களுக்கான நுகர்வோர் தேவை அதிகரித்தது, வாகன உற்பத்தியாளர் அதன் உற்பத்தியில் கவனம் செலுத்தி மின்சார வாகனங்களில் மீண்டும் அளவிட வேண்டும் என்பதற்கான கூடுதல் சான்றாகும்.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *